توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

این مطلب در مجله چیلان شماره ۸۶، سال پانزدهم، مهرماه ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.

 

توازن قیمت در زنجیره فولاد

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

 

یک اقتصاد پویا نیازمند ایجاد امنیت برای همه بازیگران آن است. هرگاه دولتها با مداخله در قیمت گذاری ها یا صدور بخشنامه های آنی امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را به خطر می اندازند و به بازار اجازه نمی دهند با مکانیزمهای عرضه و تقاضا، خود قیمتها را تعیین نماید، برای عده ای فرصت و رانت ایجاد می کنند و عده ای دیگر را در خطر نابودی قرار می دهند. لازم است نقش دولت در اقتصاد و گرایش آن به لیبرالیسم یا سوسیالیسم بازتعریف گردد تا بازیگران عرصه اقتصاد و تولید نیز تکلیف خود را بدانند و بر آن اساس در مورد حضور یا عدم حضور یا شکل حضور خود را اقتصاد تصمیم بگیرند. از نظر اینجانب نقش دولت در اقتصاد، ایجاد زیرساخت، فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاری، نظارت و جلوگیری از بروز فساد، جلوگیری از ایجاد انحصار، شفاف سازی شاخص های اقتصادی و توجه به منافع ملی و توسعه پایدار است.

بی تردید مدیریت سازمانها و شرکتهای ایرانی یکی از جانکاه ترین وظایف در دنیاست. توجه به مسائل داخلی شرکت، برنامه ریزی ها، سرمایه های انسانی، تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش از یک طرف، تحریم ها و واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و تکنولوژی های جدید از طرف دیگر، صادرات و مدیریت ارز از طرف دیگر و نهایتا دنبال کردن بخش نامه ها و مداخله های دولت از طرف دیگر، مدیران شرکتهای ایرانی را تبدیل به بندبازانی کرده که در طوفانی عظیم از مسائل درون سازمانی و برون سازمانی، با چوب تعادل نیروی فکر و طاقت شان، روی بند نازک بخشنامه ها، مجبور به پیش روی اند. امیدواریم عاقبت خودمان و کشورمان به خیر باشد!

توازن در زنجیره تولید فولاد حسام ادیب چیلان مهر ۹۸

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.