افتتاح سالن جدید تولید گروه پاترون

افتتاح سالن جدید تولید گروه پاترون

در راستای برنامه های توسعه ای: سالن جدید تولید گروه پاترون در هفته اول تیرماه 1400 افتتاح گردید.

با توجه به افزایش قابل توجه ظرفیت تولید گروه پاترون در سال 99، کمبود فضای تولید و انبار، ایجاب نمود فضای کارخانه توسعه یابد. در همین راستا سالن جدیدی در کنار سالنهای موجود تولید و انبار، طی حدود شش ماه ساخته شد. با افتتاح سالن جدید در تیرماه 1400، امکان افزایش بیشتر ظرفیت تولید نیز فراهم گردیده و محصولات جدید گروه پاترون نیز در همین سالن به تولید میرسند. در خصوص محصولات جدید، به زودی اطلاع رسانی خواهد گردید.

افتتاح سالن جدید تولید پاترون

افتتاح سالن جدید تولید پاترون

#تولید #دانش_بنیان #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.