استند های کشاننده و صاف کننده

این محصول در حال حاضر به دلیل شرایط تامین نمیگردد.

استند های کشاننده و صاف کننده (یا SW) یکی از اجزای مهم ماشین ریخته گری پیوسته می باشد. این استند ها کار کشیدن شمش در حین ریخته گری و صاف کردن آنها را انجام می دهند.