اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی

اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی

گروه پاترون موفق به اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی گردید.
اخذ این گواهینامه بنا به درخواست مشتریان گروه پاترون بوده است که تمایل داشتند پرسنل ایشان، پس از گذراندن دوره های آموزشی گروه پاترون، گواهینامه ای دریافت نمایند که مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای باشد.
این گواهینامه با توجه به سوابق درخشان گروه پاترون در حوزه آموزش به دست آمد.
بر این اساس، مدیران محترم سازمان فنی و حرفه ای استان یزد، با حضور در کارخانه گروه پاترون، لوح پروانه را به گروه پاترون اهدا نمودند.
در این بازدید جناب آقای امیرسعید مصباح، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، با هیئت همراه، ضمن بازدید از کارخانه گروه پاترون، با سیستم های آموزشی این شرکت و سوابق آن بیش از پیش آشنا شدند.
گروه پاترون از زحمات این سازمان و مدیران محترم آن، مخصوصا جناب آقای ندافیون، همچنین جناب آقای حق جو، رییس اداره عمومی، جناب آقای منشادی، رییس روابط عمومی، جناب آقای ابویی، رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان مهریز، کمال تشکر را دارد.

 اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی

اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.