این مقاله در ماهنامه پردازش، سال سیزدهم، شماره مرداد ۱۳۹۷، از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۰ به چاپ رسیده است.

مصرف مکانیکی الکترودهای گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی
ترجمه و تالیف: امیرحسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش گروه پاترون

مقدمه:
از منظر اقتصادی

بررسی سناریوهای محتلف برای انتخاب ظرفیت کوره القایی مناسب
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاترون

این مقاله در مجله چیلان، سال سیزدهم، شماره ۷۹، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، از صفحه ۷۱ تا ۷۵ به چاپ رسیده است.

مقدمه:
یکی از دغدغه

تاثیر پیش گرم ضایعات بر بهره وری تولید در کوره های القایی
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاتروناین مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۲ و ۱۱۳، دی و بهمن ۱۳۹۶، صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۱ به چاپ رسیده است.
جهت دریافت

مقاله زیر در صفحه ۸۲ مجله پردازش، شماره ۱۰۴ و ۱۰۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.
جهت دانلود اصل فایل مقاله، لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

تاثیر همزن های الکترومغناطیسی بر کیفیت شمش در ماشین ریخته گری مداوم
امیر

2