Tags: پاترکس

7 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

7 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

پاترکس (پودر پوشاننده پاتیل و تاندیش) دو نوع پاترکس تولید می‌شود: پاترکس بازی: برای بالا بردن کیفیت مذاب و پاترکس اسیدی: جایگزین سبوس پاترکس اسیدی نسبت به سبوس مزایایی دارد اول: افت دمای کمتر مذاب دوم: شعله نکشیدن سوم: گرد و غبار کمتر چهارم: امکان طراحی گریدهای مختلف برای هر نوع فولاد پنجم: دانسیته بالاتر:… READ MORE

پاترکس

پاترکس

مقدمه معمولا برای شروع ریخته‌گری، مذاب آماده شده در کوره (قوس الکتریکی یا القایی) در پاتیل‌های مذاب تخلیه می شود. در ریخته‌گری­های پیوسته پس از انتقال پاتیل­ ها به ماشین ریخته­ گری، ذوب به درون تاندیش منتقل شده و ریخته‌گری آغاز می گردد. برای حفط دمای ذوب درون پاتیل یا تاندیش در محدوده‌ی مناسب در… READ MORE