Archives

حسام ادیب

حسام ادیب

در دوران کرونا، سرمایه های خود را حفظ کنید مطلب زیر در مجله پردازش، شماره 138 و 139، اردیبهشت و خرداد 1399، از صفحه 88 تا 89 به چاپ رسیده است. در دوران کرونا، سرمایه های خود را حفظ کنید حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون کرونا همه مشاهده متن کامل مصاحبه:... READ MORE