نرگس دلدار

نرگس دلدار

نرگس دلدار

کارشناس خرید

بهترین ها را به ارمغان خواهیم آورد

محمد رضا شیدا

محمد رضا شیدا

مدیر کارخانه

پاترون به فراتر از انتظار شما می اندیشد.

علی راد

علی راد

عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و مهندسی فروش

ارائه محصول با کیفیت و اقتصادی اساس کار ماست.

سید عباس کلانتر

سید عباس کلانتر

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

باعث افتخار است که مورد اعتماد برترین های صنعتیم.

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.

حسام ادیب

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره

رشد پاترون بر رشد مشتریان و تامین کنندگان آن استوار است

حسن بداغی

حسن بداغی

مدیر تحقیق و توسعه

برای پاترون جایگزینی وجود ندارد.