رسانه گروه پاترون

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

لطفا در صورت مشاهده هرگونه عدم مغایرت کیفی، شماره شناسایی بچ را برای گروه پاترون ارسال فرمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد. گروه پاترون از همه بچ‌های تولیدی خود نمونه شاهد در آزمایشگاه نگهداری می‌نماید تا از کیفیت محصولات ارائه شده اطمینان کسب گردد و قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.   #نسوز #جرم #جرم_ریختنی… READ MORE

مهندس حسین یوسفیان

مهندس حسین یوسفیان

بعضی‌ها در سایه بزرگترین کارها را انجام می‌دهند و موجبات موفقیت یک تیم را فراهم می‌کنند، آن هم با فروتنی خاص خودشان. مهندس حسین یوسفیان (مدیر برنامه‌ریزی گروه پاترون) یکی از این افراد است. کشور ما به چنین متخصصان متعهدی نیاز دارد.

تفاوت پودر و روغن ریخته گری

تفاوت پودر و روغن ریخته گری

تفاوت شمشی که با کستینگ پات (پودر ریخته گری گروه پاترون) تولید شده با شمشهایی که با روغن ریخته گری تولید شده! The difference between the billet which is produced with #Casting_Pat (Patron Group #Casting_Powder) and other billets which are produced with #casting oil.