رسانه گروه پاترون

سیمان کویل یا سیمان بوبین

سیمان کویل یا سیمان بوبین

پاتروکوت یا جرم لایه ایمنی کویل گروه دانش بنیان پاترون، برخوردار از بیشترین رضایت بین انواع جرم لایه ایمنی کویل کوره القایی در ایران.   #وایت_هیت #جرم_کویل #سیمان_کویل #بتن_کویل #جرم_بوبین #نسوز_بوبین #نسوز_کوره #پاتروکوت #جرم_ایمنی #دیرگداز

تفاوت پودر و روغن ریخته‌گری

تفاوت پودر و روغن ریخته‌گری

تفاوت پودر و روغن ریخته‌گری در خط ریخته‌گری سمت راست پودر و در خط سمت چپ روغن ریخته‌گری در حال مصرف است. گروه دانش‌بنیان پاترون اولین تولیدکننده پودر قالب ریخته‌گری در ایران، در انواع پودری و گرانوله، در گریدهای مختلف بر اساس شرایط ریخته‌گری هر فـولادسازی.   #پودر_ریخته_گری #پودر_قالب #پودر_گرانول #ریخته_گری #شمش #اسلب #تختال #بیلت… READ MORE

پرمصرف‌ترین جرم ایمنی کویل

پرمصرف‌ترین جرم ایمنی کویل

پاتروکوت، جرم لایه ایمنی کوره القایی گروه دانش بنیان پاترون “پر مصرف ترین جرم لایه ایمنی در ایران”   #پاتروکوت #وایت_هیت #جرم_لایه_ایمنی #کویل #بوبین #کوره_القایی #فولاد #نسوز #دیرگداز #گروت #جرم_ایمنی

برای کاهش ضریب مصرف محصولات‌تمان در تلاشیم

برای کاهش ضریب مصرف محصولات‌تمان در تلاشیم

برای کاهش ضریب مصرف محصولات‌تمان و تولید اقتصادی و کیفی مشتریان‌مان، همیشه در تلاشیم. #پودر_ریخته_گری #پودر_قالب #Casting_Powder #ریخته_گری #شمش #اسلب #بیلت #فولاد #مذاب #نسوز #دیرگداز #جرم_نسوز #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #ملات_نسوز

گروه پاترون، اولین تولیدکننده پودر ریخته گری

گروه پاترون، اولین تولیدکننده پودر ریخته گری

گروه دانش بنیان پاترون، اولین تولیدکننده پودر قالب ریخته گری در ایران #پودر_قالب_ریخته_گری #پودر_ریخته_گری #ریخته_گری #ریخته_گری_پیوسته #قالب_مسی #تیوب_مسی #بیم_بلانک #تیرآهن #شمش #اسلب #بیلت #کستینگ_پات #CastingPat #Casting_Powder #Casting_Mould_Powder

تولید مقاطع بیم بلانک، با کستینگ پات

تولید مقاطع بیم بلانک، با کستینگ پات

تولید مقاطع بیم بلانک تیـرآهـن، با پودر قالب ریخته‌گری گروه پاترون #پودر_قالب_ریخته_گری #پودر_ریخته_گری #ریخته_گری #ریخته_گری_پیوسته #قالب_مسی #تیوب_مسی #بیم_بلانک #تیرآهن #شمش #اسلب #بیلت #کستینگ_پات #CastingPat #Casting_Powder #Casting_Mould_Powder

با عشق تولید میکنیم

با عشق تولید میکنیم

با عشق تولید میکنیم    #صفحه_اسلاید_گیت #دریچه_کشویی #سیستم_اسلاید_گیت #صفحه_کشویی_پاتیل #پاتیل #فولاد #استیل #ذوب #مذاب #تاندیش #جرم_ریختنی #نسوز #دیرگداز #پودر_ریخته_گری #پودر_قالب #پاترون #refractory #steel #castable #tundish_nozzle #slide_gate_plate

نسوز پاتیل پاترون

نسوز پاتیل پاترون

نسوزهای پاتیل پاترون، تلفیق ایمنی و کیفیت   #نسوز #دیرگداز #جرم_ریختنی #جرم_نسوز #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #ملات_نسوز #ملات_سبز #ملات_سفید #ملات_کرومیتی #سیستم_اسلاید_گیت #دریچه_کشویی_پاتیل #صفحه_اسلاید_گیت #صفحه_کشویی #نازل_پاتیل #نازل_بیرونی #نازل_درونی #نازل_داخلی #نازل_خارجی #کلکتور_نازل #کالکتور_نازل #نازل_کلکتور #پاتیل #فولاد #استیل #تاندیش #لوله_لنس #نازل_تاندیش