رسانه گروه پاترون

خانواده محصولات گروه پاترون

خانواده محصولات گروه پاترون

خانواده محصولات گروه دانش بنیان پاترون: کستینگ پات: پودر قالب ریخته گری پاتروکست و پاتروکوت: انواع جرم نسوز پاترکس: پودر ایزوترم پاتیل و تاندیش نانوپاتروکست: جرم نانو باند گرین پات: ملات سبز پاترومور: ملات سفید الکوپات: پوشش الکترود گرافیتی کوره قوس الکتریکی مولی پات: روانکار صفحه اسلاید گیت دلتاپات: دلتای کوره قوس الکتریکی پات بلاک:… READ MORE

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

لطفا در صورت مشاهده هرگونه عدم مغایرت کیفی، شماره شناسایی بچ را برای گروه پاترون ارسال فرمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد. گروه پاترون از همه بچ‌های تولیدی خود نمونه شاهد در آزمایشگاه نگهداری می‌نماید تا از کیفیت محصولات ارائه شده اطمینان کسب گردد و قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.   #نسوز #جرم #جرم_ریختنی… READ MORE

مهندس حسین یوسفیان

مهندس حسین یوسفیان

بعضی‌ها در سایه بزرگترین کارها را انجام می‌دهند و موجبات موفقیت یک تیم را فراهم می‌کنند، آن هم با فروتنی خاص خودشان. مهندس حسین یوسفیان (مدیر برنامه‌ریزی گروه پاترون) یکی از این افراد است. کشور ما به چنین متخصصان متعهدی نیاز دارد.