Author: admin

برگزاری دومین مسابقه علمی سال ۹۸

برگزاری دومین مسابقه علمی سال ۹۸

دومین مسابقه علمی گروه دانش بنیان پاترون در سال ۱۳۹۸ در اواخر خرداد در حال برگزاری است.  این مسابقه در تاریخ ۲۷ خرداد بر بستر اینستاگرام رونمایی گردیده است و در تاریخ ۳۱ خرداد با انتخاب برنده مسابقه توسط مخاطبان اینستاگرام پاترون انجام خواهد گرفت. جایزه این مسابقه ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد بود که… READ MORE

مهندس حسین یوسفیان

مهندس حسین یوسفیان

بعضی‌ها در سایه بزرگترین کارها را انجام می‌دهند و موجبات موفقیت یک تیم را فراهم می‌کنند، آن هم با فروتنی خاص خودشان. مهندس حسین یوسفیان (مدیر برنامه‌ریزی گروه پاترون) یکی از این افراد است. کشور ما به چنین متخصصان متعهدی نیاز دارد.

تفاوت پودر و روغن ریخته گری

تفاوت پودر و روغن ریخته گری

تفاوت شمشی که با کستینگ پات (پودر ریخته گری گروه پاترون) تولید شده با شمشهایی که با روغن ریخته گری تولید شده! The difference between the billet which is produced with #Casting_Pat (Patron Group #Casting_Powder) and other billets which are produced with #casting oil.

برگزاری اولین مسابقه علمی سال ۹۸

برگزاری اولین مسابقه علمی سال ۹۸

اولین مسابقه علمی گروه دانش بنیان پاترون در سال ۱۳۹۸ در اواخر اردیبهشت برگزار شد. این مسابقه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت بر بستر اینستاگرام رونمایی گردید و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت با انتخاب برنده مسابقه توسط مخاطبان اینستاگرام پاترون پایان یافت. جایزه این مسابقه ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد بود که در قالب یک فقره… READ MORE