نمایندگان

بنیاد راستی

موسسه خیریه غیرتجاری بنیان راستی ایساتیس (بنیاد راستی) در سال ۱۳۹۵، با مجوز سازمان بهزیستی کشور با پروانه تاسیس شماره ۹۵/۷۳۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰، فعالیت بنیاد راستی در زمینه تامین هزینه های تحصیلی و توانمندسازی زنان است. این بنیاد با جمع آوری کمک های مردمی، با ارائه بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان، زمینه رشد و توانمندسازی ایشان را فراهم می آورد.

Bonyad Rasti Logo