علی راد

علی راد

علی راد

عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و فروش

ارائه محصول با کیفیت و اقتصادی اساس کار ماست.

این مطلب، به قلم آقای مهندس علی راد، عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و مهندسی فروش گروه پاترون، در مجله معدن نامه، ویژه نامه جشنواره ملی فولاد، در دی ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.


اعتمادسازی در بومی سازی 
وقتی

2