ساده سازی و ایمنی در محصولات پاترون

ساده سازی و ایمنی در محصولات پاترون

امیدواریم تلاش‌هایمان در جهت ساده‌سازی مصرف محصولاتی چون جرم‌ریختنی، ملات سیستم اسلاید گیت، پودر ریخته‌گری و غیره برای مصرف اپراتورها و ایمنی ایشان مؤثر بوده باشد. ما متعهد به بهبود مستمرّیم.

 

Patron 109

 

We hope our efforts to simplify the use of products such as #castables, #mortars, #casting_powder & etc. have been effective for operators and their safety. We are committed to continuous improvement.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.