حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۱۴ و ۱۱۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۰ به چاپ رسیده است.

دوره عمر سازمان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران صنعت
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه پاترون

مقدمه
بسیاری از سازمان

مطلبی کوتاه از رئیس هیئت مدیره گروه پاترون، آقای حسام ادیب، در مجله چیلان، اسفندماه ۹۶، شماره ۷۸، صفحه ۶۵

طبق آمار سازمان جهانی کار، در سال ۲۰۱۷، برونداد (خروجی یا تولید در GDP) تخمینی هر کارگر ایرانی ۲۳٫۶۴۱ دلار

این مصاحبه در روزنامه صمت، مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۶، شماره ۹۹۰ به چاپ رسیده است.

دیرگدازها در مرز ذوب شدن


افزایش نرخ دلار« نسوزها» را شوکه کرد

 

سارا اصغری: «نسوز» جزو صنایع راهبردی به شمار می‌رود که برای صنایع انرژی‌بر نقشی حیاتی دارد.

این مقاله در مجله چیلان، سال دوازدهم، شماره ۷۷، بهمن ماه ۱۳۹۶، صفحه ۶۱ به چاپ رسیده است.


 
مطلب اصلی:

خصوصی سازی در صنعت فولاد ایران، مشکلات و راهکارها
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

در طی سالهای گذشته

2