حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.


این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۳۰ و ۱۳۱، شهریور و مهر ۱۳۹۸، از صفحه ۸۶ تا ۹۰ به چاپ رسیده است.
 
ضریب مصرف الکترود گرافیتی و تحلیل آن
 
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
 
در کارخانجات فولادسازی با روش کوره


این مطلب در مجله چیلان شماره ۸۶، سال پانزدهم، مهرماه ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.
 
توازن قیمت در زنجیره فولاد
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
 
یک اقتصاد پویا نیازمند ایجاد امنیت برای همه بازیگران آن است. هرگاه دولتها با مداخله در

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۲۶ و ۱۲۷، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸، از صفحه ۳۰ الی ۳۲ به چاپ رسیده است.

کاهش ضریب مصرف الکترود گرافیتی
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

از حدود ۲ سال پیش الکترود گرافیتی

مصاحبه روزنامه صمت با رئیس هیئت مدیره گروه پاترون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ که در صفحه ۱۱ به چاپ رسیده است.


امیدواری کارشناسان و فعالان صنعت نسوز به شنیده شدن صدای‌شان

نسوزها در بی‌تدبیری می‌سوزند

سارا اصغری صنایع معدنی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰

سارا

2