حسن بداغی

حسن بداغی

حسن بداغی

مدیر تحقیق و توسعه

برای پاترون جایگزینی وجود ندارد.

این مقاله در مجله چیلان، شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۸، در صفحه ۸۴ به چاپ رسیده است.

تولید پودر ریخته گری گرانوله برای اولین بار در کشور 

حسن بداغی
مدیر تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون

فرآیند ریخته گری مداوم روند بسیار

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.


عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود گرافیتی و راهکار های جامع کاهش مصرف
 
امیر حسین یوسف بیگی[۱]، حسن بداغی۱

گروه پات روشان نیکتا


چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فولاد در کوره های


این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره دوم، زمستان ۹۴ به چاپ رسیده است.
 
مقدمه:
نسوزهای پایه آلومینا -کربن یکی از پر کاربردترین نسوزهای مورد استفاده در صنعت فولاد هستند. این نسوزها مخصوصا در پاتیل های کف ریز و نیز در تاندیش

2