حسن بداغی

حسن بداغی

حسن بداغی

مدیر فنی و مهندسی

برای پاترون جایگزینی وجود ندارد.

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۲۸ و ۱۲۹، تیر و مرداد ۱۳۹۸ از صفحه ۱۱۰ تا صفحه ۱۱۲ منتشر شده است.

تجزیه و تحلیل آسیب های سطحی و متالورژیکی در تیوب مسی پس از پایان عمر
حسن بداغی-مدیر تحقیق و توسعه

این مقاله در مجله چیلان، شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۸، در صفحه ۸۴ به چاپ رسیده است.

تولید پودر ریخته گری گرانوله برای اولین بار در کشور 

حسن بداغی
مدیر تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون

فرآیند ریخته گری مداوم روند بسیار

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.


عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود گرافیتی و راهکار های جامع کاهش مصرف
 
امیر حسین یوسف بیگی[۱]، حسن بداغی۱

گروه پات روشان نیکتا


چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فولاد در کوره های

2