حسن بداغی

حسن بداغی

حسن بداغی

مدیر تحقیق و توسعه

برای پاترون جایگزینی وجود ندارد.

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.


عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود گرافیتی و راهکار های جامع کاهش مصرف
 
امیر حسین یوسف بیگی[۱]، حسن بداغی۱

گروه پات روشان نیکتا


چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فولاد در کوره های


این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره دوم، زمستان ۹۴ به چاپ رسیده است.
 
مقدمه:
نسوزهای پایه آلومینا -کربن یکی از پر کاربردترین نسوزهای مورد استفاده در صنعت فولاد هستند. این نسوزها مخصوصا در پاتیل های کف ریز و نیز در تاندیش

تولید پودر آهن با استفاده از کوره های تونلی جهت استفاده در مصارف متالورژی پودر
این مقاله در مجله پردازش به چاپ رسیده است. جهت دانلود فایل مقاله، لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

تهیه و تدوین: حسن بداغی، مدیر تحقیق و توسعه

2