حسام ادیب

حسام ادیب

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره

رشد پاترون بر رشد مشتریان و تامین کنندگان آن استوار است

مصاحبه رئیس هیئت مدیره گروه پاترون، آقای حسام ادیب، با روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر شده در مورخ 1399/03/12، شماره 4901، صفحه 26، در خصوص موانع وارداتی مواد اولیهموانع وارداتی مواد اولیه مانع جهش تولید
دنیای‌اقتصاد : تامین مواد اولیه شرکت‌های تولیدی یکی

یادداشت آقای مهندس حسام ادیب، رئیس هیات‌مدیره گروه دانش بنیان پاترون که در روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1399، سال هجدهم، شماره 4885، صفحه 26، منتشر گردیده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان در بستر اقتصاد ایران
دیگر دوران خوشگذرانی با نفت، طلا

این مقاله در مجله چیلان، شماره 88، سال پانزدهم، بهمن ماه 1398، صفحه 69 به چاپ رسیده است.

پایداری تامین و نیاز صنعت فولاد ایران به دیجیتالی شدن
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

در سالهای پیش رو، کاهش

این مقاله در مجله پردازش، شماره 136 و 137، اسفند 1398، از صفحه 36 تا 38 به چاپ رسیده است.


با این همه فولاد ساختمانی چه کنیم؟
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد در سال

2