حسام ادیب

حسام ادیب

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره

رشد پاترون بر رشد مشتریان و تامین کنندگان آن استوار است

مقاله زیر در هفته نامه نوسان، ویژه نامه نمایشگاه متالورژی، ریخته گری، فولاد، معادن و صنایع وابسته، در مردادماه ۱۳۹۷ در صفحه ۲۸ به چاپ رسیده است.

استراتژی دوران خاکستری
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

صنعت فولاد مانند

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۱۴ و ۱۱۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۰ به چاپ رسیده است.

دوره عمر سازمان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران صنعت
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه پاترون

مقدمه
بسیاری از سازمان

مطلبی کوتاه از رئیس هیئت مدیره گروه پاترون، آقای حسام ادیب، در مجله چیلان، اسفندماه ۹۶، شماره ۷۸، صفحه ۶۵

طبق آمار سازمان جهانی کار، در سال ۲۰۱۷، برونداد (خروجی یا تولید در GDP) تخمینی هر کارگر ایرانی ۲۳٫۶۴۱ دلار

این مصاحبه در روزنامه صمت، مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۶، شماره ۹۹۰ به چاپ رسیده است.

دیرگدازها در مرز ذوب شدن


افزایش نرخ دلار« نسوزها» را شوکه کرد

 

سارا اصغری: «نسوز» جزو صنایع راهبردی به شمار می‌رود که برای صنایع انرژی‌بر نقشی حیاتی دارد.

2