حسام ادیب

حسام ادیب

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره

رشد پاترون بر رشد مشتریان و تامین کنندگان آن استوار است

این مصاحبه در وبسایت معدن نامه در مورخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ منتشر گردیده است.
لینک به متن خبر: http://bit.ly/2Q7ScLk

مدیرانی که دور از گودنشسته‌اند و می‌گویند لنگش کن!/ نارضایتی تولیدکنندگان از سیاست‌های کلی واردات

شیوا نیک وظیفه
گفته‌های اخیر پس از انتصاب

مصاحبه ای با آقای حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه پاترون در روزنامه صمت
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷
موضوع صادرات، برای صنعت فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد و در چند سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
البته در نگاه نخست باید

مقاله زیر در هفته نامه نوسان، ویژه نامه نمایشگاه متالورژی، ریخته گری، فولاد، معادن و صنایع وابسته، در مردادماه ۱۳۹۷ در صفحه ۲۸ به چاپ رسیده است.

استراتژی دوران خاکستری
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

صنعت فولاد مانند

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۱۴ و ۱۱۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۰ به چاپ رسیده است.

دوره عمر سازمان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران صنعت
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه پاترون

مقدمه
بسیاری از سازمان

2