جدیدترین مقالات

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.

بهینه سازی ضریب مصرف الکترود گرافیتی با استفاده از مدل سازی با شبکه عصبی

نویسندگان: حسام ادیب[۱]، سید عباس کلانتر۱
۱شرکت دانش بنیان

Page 3 of 17 1234561617