جدیدترین مقالات

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.بهینه سازی ضریب مصرف الکترود گرافیتی با استفاده از مدل سازی با شبکه عصبی

نویسندگان: حسام ادیب[۱]، سید عباس کلانتر۱
۱شرکت دانش بنیان

Page 1 of 16 12341516