امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

کارشناس مهندسی فروش

هنر پاترون مهندسی محصولات با توجه به نیاز شماست.

تاثیر پیش گرم ضایعات بر بهره وری تولید در کوره های القایی
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاتروناین مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۲ و ۱۱۳، دی و بهمن ۱۳۹۶، صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۱ به چاپ رسیده است.
جهت دریافت

مقاله زیر در صفحه ۸۲ مجله پردازش، شماره ۱۰۴ و ۱۰۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.
جهت دانلود اصل فایل مقاله، لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

تاثیر همزن های الکترومغناطیسی بر کیفیت شمش در ماشین ریخته گری مداوم
امیر

2