#استراتژی: مزیت های رقابتی پایدار

#استراتژی: مزیت های رقابتی پایدار

Patron 010

مزیت های رقابتی پایدار باید ارزشمند، کمیاب، بدون جایگزین و برای تقلیدکنندگان هزینه بالایی داشته باشد.

 

 

گروه پاترون، پشتیبان فولادسازی با کوره قوس الکتریک و القایی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.